Afinlandia-palkinnon hakujulistus 2021

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajaksi.

Afinlandia-palkinto myönnetään tämän akateemisen vuoden (hyväksytty aikavälillä elokuu 2020 – heinäkuu 2021) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta. Viime vuonna palkinnon sai Karoliina Möttönen (Itä-Suomen yliopisto) tutkielmastaan Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat monikielisessä ruotsinsuomalaisessa kouluyhteisössä. Lisäksi AFinLA jakoi kolme kunniamainintaa ansiokkaille pro gradu -töille: Aleksandra Nyholm (Helsingin yliopisto): ’Must have sufficient skills’: Understanding the English requirements of international Master’s programs at Finnish universities; Merja Ponkala (Tampereen yliopisto): Muistiot ministeriöiden työssä. Monimenetelmällinen tutkimus virkakielen konventioista ja niitä ylläpitävistä diskursseista; sekä Pauliina Puranen (Jyväskylän yliopisto): Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa.

Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi korkeatasoinen tutkielma, joka voi olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen ja tulkkaus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus jne.).  Palkinnon suuruus on 300 euroa. Tällä symbolisella summalla AFinLA ry. haluaa sekä palkita opiskelijan että kannustaa alasta kiinnostuneita soveltavan kielentutkimuksen jatko-opiskeluun. Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

  •      yhteiskunnallisesti relevantti
  •      ajankohtainen
  •      innovatiivinen
  •      uutta tutkimusaluetta kartoittava.

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)

  1. täytetyn ehdotuslomakkeen ja
  2. työstä annetun lausunnon.

Palkintoa tavoittelevien opinnäytteiden tiedostot nimetään seuraavasti:

tekijänsukunimi_etunimi_MA21_ehdotuslomake ja

tekijänsukunimi_etunimi_MA21_lausunto.

AfinLA ry:n hallitus valitsee palkittavan työn ehdokkaiden joukosta. Valinta julistetaan 11.– 13.11.2021 järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa ja palkinnon saaja kutsutaan esittelemään työtään lyhyesti symposiumin yhteydessä. Lisätietoa symposiumista: www.jyufi/hytk/fi/laitokset/solki/afinla-2020

Pyydämme ehdotukset perjantaihin 3.9.2021 mennessä osoitteeseen:

joonas.raman(at)oulu.fi

Toivomme runsaasti hakemuksia!