Afinlandia-palkinnot 2022

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee joka vuosi yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2022 Afinlandia-palkinnot jaettiin maisterintutkielmasarjassa ja väitöskirjasarjassa. Tänäkin vuonna yhdistykselle ehdotettiin korkeatasoisia tutkielmia usealta soveltavan kielitieteen eri osa-alueelta. Ehdotuksia tuli monista suomalaisista yliopistoista. Palkinnon voittajat julkistettiin perjantaina 28.10. AFinLA ry:n syyssymposiumin yhteydessä järjestetyllä illallisella.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon saivat

maisterintutkielmasarjassa:

Laura Castañe Bassa (Jyväskylän yliopisto) tutkielmastaan Perspectives on Translanguaging and Schoolscape : A Case Study of Romani-Speaking Children in a Hungarian School.

Palkittu työ käsittelee yliopisto-opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden näkemyksiä limittäiskieleilykäytänteiden toteutumisesta unkarilaisessa koulussa jossa valtaosa oppilaista puhuu kotonaan romania. Työn toisena fokuksena on myös selvittää kuinka nämä käytänteet muokkaavat kyseisen koulun kielimaisemaa. Tutkimusasetelma on paikallinen mutta tutkimuksen tuloksia on helppo tulkita kansainvälisesti, kuten Castañe Bassa työssään ansiokkaasti tekeekin. Palkintoraatiin teki erityisen suuren vaikutuksen kirjoittajan esimerkillisen neutraali, epätuomitseva ja ammattimaisen tieteellinen lähestymistapa tutkimusaiheeseen joka on kuitenkin luonteeltaan poliittisesti herkkä. Työ on yhteiskunnallisesti relevantti, sen tutkimusasetelma on kunnianhimoinen ja sen kirjoittaja on osoittanut poikkeuksellista huolellisuutta tutkimuseettisten kysymysten suhteen.

väitöskirjasarjassa:

Laura Hekanaho (Helsingin yliopisto) tutkielmastaan Generic and Nonbinary Pronouns : Usage, Acceptability and Attitudes

Väitöskirjan aihe on englanninkielen yksikön kolmannen persoonan pronominit, sekä niiden käytön ja niihin liittyvien asenteiden muutos. Palkintoraadin vakuutti työn monitieteinen, sukupuolentutkimusta ja sosiolingvistiikkaa yhdistävä lähestymistapa sekä erinomaisesti hyödynnetty yhdistelmä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Persoonapronomineihin on usein latautunut runsaasti sukupuolidentiteetteihin liittyviä asenteita ja oletuksia. Niiden tarkastelu, kuten Hekanahon väitöskirja ansiokkaasti osoittaa, väistämättä paljastaa myös paljon siitä kuinka ihmiset hahmottavat itseään ja muita. Tutkimuksen tuloksilla on selkeästi havaittavia käytännön sovellutuksia niin kielenopetuksen ja kodifioinnin, kuin kielipoliittisen päätöksenteonkin aloilla.

Palkittujen tutkielmien lisäksi AFinLA jakaa neljä kunniamainintaa ansiokkaille tutkielmille:

Lisätietoja:

Joonas Råman, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori), joonas.raman(at)oulu.fi, puh. 0505723979

AFinLA ry.: www.afinla.fi