Afinlandia-palkinto 2008

Afinlandia-palkinto soveltavan kielentutkimuksen vuoden 2008 pro gradu -töille

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu-tutkielman Afinlandia-palkinnollaan. Tänä vuonna kilpailuun osallistui kaikkiaan 16 ehdokasta soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta. Palkinto julkistettiin Helsingissä järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 14.11.2008.

Palkinnon sai Maija Simula-Talvi (Helsingin yliopisto, Puhetieteiden laitos). Hänen logopedian pro gradu –tutkielmansa aiheena oli Dementoituvien ihmisten ja hoitajien välinen kommunikaatio dementiaryhmäkodissa. Korkeatasoinen työ oli aiheeltaan tärkeäksi koettu keskustelunavaus vanhuusiän kielellisten ja vuorovaikutuksellisten ongelmien tutkimukseen.

Kunniamaininnan saivat Teppo Jakonen (Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, kasvatustiede), jonka tutkielma S2-oppijoiden tekstinymmärtämisen tukeminen lukutehtävillä: Tehokkaista lukustrategioista eväitä oppikirjateksteistä opiskeluun käsittelee maahanmuuttajien kielitaitoa sekä Martina Pesonen (Åbo Akademi, Englannin kielen laitos) kääntämisen laadukkuutta käsittelevällä tutkimuksellaan Translation strategies used by mother tongue and non-mother tongue translators: What is a good translation?