Afinlandia-palkinto 2009

Afinlandia-palkinto soveltavan kielentutkimuksen vuoden 2009 pro gradu -tutkielmalle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu-tutkielman Afinlandia-palkinnollaan. Tänä vuonna kilpailuun osallistui kaikkiaan viisi ehdokasta soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta. Palkinto julkistettiin Tampereella järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 12.11.2009.

Palkinnon sai Heikki. A. Karjalainen (Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos). Hänen tulkkauksen pro gradu -tutkielmansa aiheena oli ”No kertoo nyt siten mitä tapahtui …” Tapaustutkimus puhuttelusta tulkatun rikosoikeudenkäynnin kuulemisvaiheessa.  Työ käsittelee oikeustulkkausta (venäjä – suomi), ja se on Suomen oloissa uraauurtava. Hallitus totesi arvioinneissaan mm. ”Tärkeä aihe; alalta tarvitaan kaikki mahdollinen tieto, jotta ihmisten tasa-arvoisuus lain edessä toteutuisi.” ja ”…nostaa esiin ja tekee näkyväksi eettisiä, ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia oikeudenkäyntitulkkauksissa. Tuottaa tietoa, jota on mahdollista käyttää yhtenäistettäessä tulkkauskäytänteitä juridisissa tilanteissa.”