Afinlandia-palkinto 2010

Afinlandia-palkinto jaettiin vuonna 2010 kahdessa eri sarjassa.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu -tutkielman Afinlandia-palkinnollaan. Tänä vuonna AFinLA palkitsi yhden ansiokkaan työn myös joka kolmas vuosi jaettavassa jatkotutkintosarjassa. Kilpailuun osallistui ehdokkaita soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta. Palkinnot julkistettiin Vaasassa järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 12.11.2010.

Jatkotutkintosarjan palkinnon sai FT Minna Suni (Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos). Hänen väitöskirjansa aiheena oli Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Työ käsittelee suomen kielen oppimista toisena kielenä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hallitus totesi arvioinnissaan mm., että kyseessä on työ, joka ”pureutuu maahanmuuttajien kotoutumisen kipukohtaan: suomenkielistä puheseuraa ja puhumisen mahdollisuuksia vähän, siitä johtuen kielen oppiminen hidasta”. Lisäksi työ on ” tärkeä perusteos suomea toisena kielenä opettaville” ja sillä on ”yhteiskunnallista relevanssia opettajiksi aikoville”. Työ on myös ”tieteellisesti uusia uria aukova valottaessaan vuorovaikutuksen roolia toisen kielen oppimisessa”. 

Pro gradu -sarjan palkinnon sai FM Johanna Tiuraniemi (Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos). Hänen suomen kielen pro gradu -tutkielmansa aiheena oli Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjojen antamat valmiudet tekstitaidon kokeen kriittistä lukutaitoa vaativien tehtävien suorittamiseen. Työ käsittelee äidinkielen ylioppilaskokeen uutta tekstitaidon koetta ja vertaa sitä käytössä oleviin lukion oppikirjojen antamiin valmiuksiin suoriutua kokeesta.  Hallitus totesi arvioinnissaan mm., että kyseessä on ”erittäin ajankohtaiseen aiheeseen pureutuva työ, jolla on runsain mitoin yhteiskunnallista merkitystä niin oppikirjojen tekijöiden, tekstitaidon kokeen laatijoiden kuin opetussuunnitelmatyön kannalta sekä myös tieteellistä painoarvoa kriittistä lukutaitoa koskevan tutkimuksen kannalta”.