Afinlandia-palkinto 2011

Afinlandia-palkinto jaettiin vuonna 2011 pro gradu-sarjassa.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu -tutkielman Afinlandia-palkinnollaan (ja joka kolmas vuosi myös jatkotutkimuksen). Palkinto julkistettiin Joensuussa järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 11.11.2011.

Esityksiä Afinlandia-palkinnon saajaksi ehdotettiin peräti 15 työtä, joiden taso oli korkea ja kilpailu erittäin tasainen. Pro gradu -sarjan palkinnon sai FM Noora Mäenpää (Jyväskylän yliopisto/Kielten laitos, saksan kieli ja kulttuuri). Hänen saksan kielen pro gradu -tutkielmansa nimi on "Im Storycrafting Deutsch zu sprechen war schön, weil ich es nie versucht habe, frei zu erzählen". Storycrafting in einer Fremdsprache. Työ käsittelee saksan kielellä tapahtuvaa sadutusta saksan kielen suullisen kielitaidon opiskelua tukevana menetelmänä.

AFinLa ry:n hallitus totesi arvioinnissaan mm., että kyseessä on ”gradu harvinaisemmasta vieraasta kielestä, työ on yhteiskunnallisesti kiinnostava ja siinä sovelletaan saduttamiskäytänteen siirtämistä toiselta alalta vieraiden kielten suullisen kielitaidon opettamiseen. Lisäksi kyseessä on ”hyvin innovatiivinen tutkielma. Tutkielmassa on tartuttu erittäin kiinnostavaan uuteen ideaan kielenopetuksessa. Tutkielmasta saattaa olla paljon hyötyä kaikkien vieraiden kielten opetuksessa. Suullinen kielitaito on yhä ajankohtainen lukiouudistusten vuoksi”.