Afinlandia-palkinto 2012

Afinlandia-palkinto jaettiin vuonna 2012 pro gradu-sarjassa.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu -tutkielman Afinlandia-palkinnollaan (ja joka kolmas vuosi myös jatkotutkimuksen). Palkinto julkistettiin Oulussa järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 9.11.2012.

Esityksiä Afinlandia-palkinnon saajaksi ehdotettiin peräti 16 työtä, joiden taso oli korkea ja kilpailu erittäin tasainen. Pro gradu -sarjan palkinnon saivat FM Janni Lehtonen ja FM Terhi Valli (Jyväskylän yliopisto/kielten laitos/ruotsin kieli). Heidän ruotsin kielen pro gradu -tutkielmansa nimi on Språkstrategier och familjespråkpolicy hos tre tvåspråkiga familjer i ett finskspråkigt område. Työ käsittelee kaksikielisten perheiden kielellistä arkea yksikielisellä alueella ja näiden perheiden käyttämiä kielistrategioita.

AFinLa ry:n hallitus totesi arvioinnissaan mm., että kyseessä on ”erittäin ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti relevantti työ perheen kielipolitiikasta ja sen toteutumisesta arjen valinnoissa”.  Lisäksi kyseessä on ajankohtainen aihe, jolla on annettavaa keskusteluun ruotsin asemasta Suomessa. Tutkielman tulokset osoittavat, että koko kieliyhteisön positiivinen suhtautuminen kaksikielisyyteen sekä vanhempien jo varhaisessa vaiheessa tekemät valinnat vaikuttavat olennaisesti kaksikielisen lapsen kehitykseen. Työ antaa uuden näkökulman kaksi-/monikielisyyteen (family language policy) suomalaisessa yhteiskunnassa, joka yhdistyy samalla myös vähemmistöjen asemasta ja vähemmistökielistä käytävään keskusteluun.