Afinlandia-palkinto 2013 Elina Tapiolle ja Sanni Koskelalle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu -tutkielman sekä yhden ansiokkaan lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan kolmen vuoden välein. Vuonna 2013 Afinlandia-palkinto jaettiin molemmissa sarjoissa. Kilpailuun ehdotettiin useita töitä monelta soveltavan kielitieteen osa-alueelta. Palkinnonsaajat julkistettiin Turussa järjestetyssä yhdistyksen syyssymposiumissa 15.11.2013.

Jatkotutkintosarjan palkinnon sai FT Elina Tapio väitöskirjastaan A Nexus Analysis of English in the Everyday Life of FinSL Signers: A Multimodal View on Interaction. Oulun yliopistossa tehty englantilaisen filologian väitöskirja käsittelee englannin kielen asemaa viittomakieltä käyttävien suomalaisen elämässä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet korostivat arvioinneissaan muun muassa työn rohkeaa toteutusta ja sitä, että se valottaa suomalaisen viittomakielen käyttöä aivan uudella tavalla. Erityisesti työn menetelmällistä lähestymistapaa pidettiin tuoreena.  Tutkittava ilmiö myös nähdään työssä erittäin moniulotteisena. Työtä kuvailtiin esimerkiksi seuraavasti: ”uraauurtava tutkimus viittomakielisten kielenoppimisen tutkimuksen alueella”, jonka ”aihe on yhteiskunnallisesti relevantti ja innovatiivinen” ja josta välittyy tekijän ”poikkeuksellisen vahva osallistuminen ja sitoutuminen”.

Pro gradu -sarjan palkinnon sai FM Sanni Koskela (Helsingin yliopisto, suomen kieli) tutkielmastaan Työhakemus tekstilajina. Siinä työhakemuksia lähestytään tekstilajin käsitteen kautta, mutta otetaan huomioon myös muiden tekstilajien ja vuorovaikutteisuuden esiintyminen. Hallitus näki työn yhteiskunnallisesti relevanttina ja aihepiiriltään reippaan käytännönläheisenä, ajankohtaisena ja innovatiivisena. Työtä kuvailtiin muun muassa seuraavin sanoin: ”Työhakemuksen tutkiminen tekstilajina on innovatiivista ja tuloksilla on suoraa yhteiskunnallista relevanssia”.

 

 

Lisätietoja:

Maria Eronen, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori),      ,

puh. 029 449 8541  

Sanni Koskela, sanni.koskela@otava.fi

Elina Tapio,