Afinlandia-palkinto 2020 FM Karoliina Möttöselle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2020 Afinlandia-palkinto jaettiin maisterintutkielmasarjassa. Kilpailuun ehdotettiin lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja ehdotuksia tuli useista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaaja julkistettiin AFinLAn etäyhteyksin järjestyn vuosikokouksen yhteydessä 12.11.2020.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai:

Karoliina Möttönen (Itä-Suomen yliopisto) tutkielmastaan Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat monikielisessä ruotsinsuomalaisessa kouluyhteisössä.

Palkittava gradu on monella tapaa yhteiskunnallisesti relevantti ja ajankohtainen, sillä se lisää ymmärrystä vähemmistökielisten koulujen kielipolitiikasta ja kieli-ideologioista. Työ on teoreettisesti kunnianhimoinen, ja Möttönen on ottanut sen poikkeuksellisen laajan, kansainvälisen teoriataustan syvällisesti haltuunsa. Tutkielman etnografinen tutkimusote on metodisesti vaativa ja se on edellyttänyt runsaasti työtä aineiston hankinnassa. Aineisto koostuu etnografisesta havaintopäiväkirjasta sekä 15 henkilön haastattelusta. Tutkielman argumentointi on selkeää ja johdonmukaista. Työ vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksia mutta luo myös uutta tietoa erityisesti yläasteikäisten oppilaiden toimijuudesta kouluyhteisössä.

Työn abstrakti on saatavilla osoitteessa http://www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot

Palkitun tutkielman lisäksi AFinLA jakaa kolme kunniamainintaa ansiokkaille Pro gradu -töille:

·     Aleksandra Nyholm (Helsingin yliopisto): ”Must have sufficient skills: Understanding the English requirements of international Master’s programs at Finnish universities

·     Merja Ponkala (Tampereen yliopisto): Muistiot ministeriöiden työssä. Monimenetelmällinen tutkimus virkakielen konventioista ja niitä ylläpitävistä diskursseista

·     Pauliina Puranen (Jyväskylän yliopisto): Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa

 

Lisätietoja:

Lotta Lehti, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori), lotta.lehti(at)helsinki.fi, puh. 0400 661268

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/

Karoliina Möttönen, karoliina.mottonen(at)gmail.com