Afinlandia-palkinto 2021 FM Anni Hintikalle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee joka vuosi yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2021 Afinlandia-palkinto jaettiin maisterintutkielmasarjassa. Tänäkin vuonna yhdistykselle ehdotettiin korkeatasoisia maisterintutkielmia usealta soveltavan kielitieteen eri osa-alueelta. Ehdotuksia tuli monista suomalaisista yliopistoista. Palkinnon voittaja julkistettiin perjantaina 12.11. AFinLA ry:n 50-vuotisjuhlasymposiumin yhteydessä järjestetyllä illallisella.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai: Anni Hintikka (Turun yliopisto) tutkielmastaan La reconnaissance des mots cognats anglais-français chez les apprenants finnophones: Le rôle de la similarité phonologique [Englanti-ranska-kognaattien sanantunnistus suomenkielisillä kielenoppijoilla: fonologisen samankaltaisuuden rooli.]

Hintikan psykolingvistiikan alalle sijoittuva, kieltenvälistä sanatunnistusta käsittelevä tutkielma keräsi kiitosta raadilta erityisesti poikkeuksellisen huolellisesti harkitusta tutkimusasetelmasta, ansiokkaasta tutkimusmenetelmän hallinnasta, innovatiivisesta otteesta, sekä tieteellisestä uutuusarvosta. Työn aihe on ajankohtainen ja sillä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia paitsi sukulaissanojen, myös monikielisen pedagogiikan tutkimukseen. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat erityisen vaativia ja paljastavat tekijän poikkeuksellisen syvällisen perehtyneisyyden ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Hintikan tutkimustulokset äänneasun merkityksestä kielten välisessä sanatunnistuksessa ovat vakuuttavia. Erityisen kiitettävää työssä on lisäksi haastavissa olosuhteissa etämenetelmin toteutettu korkealaatuisen tutkimusaineiston keruu.

Palkitun tutkielman lisäksi AFinLA jakaa kaksi kunniamainintaa ansiokkaille Pro gradu -töille:

· Mikko Kukkonen (Turun yliopisto): La durabilité en vogue?: La construction du discours de mode durable dans Le Monde, Le Figaro et Le Parisien [Onko kestävyys muodissa?: Kestävyysdiskurssin rakentuminen sanomalehdissä Le Monde, Le Figaro ja Le Parisien]

· Matleena Tölli (Itä-Suomen yliopisto): Puhemies vai puheenjohtaja? Puheenjohtaja-nimikkeen käyttö eduskunnan puhemiehestä täysistunnoissa vuosina 2000–2019 ja kansanedustajien mielipiteet nimikkeestä

Lisätietoja:

Joonas Råman, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinaattori), joonas.raman(at)oulu.fi, puh. 0505723979 AFinLA ry.: www.afinla.fi

Anni hintikka, anni.k.hintikka(at)utu.fi