Esitelmäkutsu – AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium 2021

Jyväskylä
J-V Hintikka / Unsplash
Jyväskylä

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposiumiin Jyväskylään 11.–13.11.2021. Symposiumin teemana on Kieli, muutos ja yhteiskunta.

Symposiumin teema kutsuu tarkastelemaan soveltavan kielentutkimuksen merkitystä ja kehityskaaria menneisyydestä tulevaan. Symposium tarjoaa foorumin pohtia, miten sellaiset yhteiskunnan muutokset kuten esimerkiksi lisääntyvä monimuotoisuus, monikielistyminen ja teknologisoituminen haastavat soveltavaa kielentutkimusta ja mitä näkökulmia soveltava kielentutkimus tarjoaa yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten ratkaisemiseksi. Millaisia teoreettisia tulokulmia, menetelmällisiä avauksia ja tieteiden välisen yhteistyön muotoja soveltavassa kielentutkimuksessa tarvitaan? Millaisia kieli- ja monilukutaitoja nyky-yhteiskunnassa toimiminen edellyttää ja millaista tutkimusta niihin tulisi kohdistaa?

Symposiumin järjestämisestä vastaa Jyväskylän yliopiston Kielikampus, joka on kaikkien yliopiston kieltä tutkivien ja opettavien laitosten yhteishanke. Symposiumin ohjelma tulee sisältämään plenaariesitelmiä, asiantuntijapaneeleita, temaattisia työpajoja ja itsenäisiä esitelmiä. Tavoitteena on, että tapahtuma järjestetään paikan päällä Jyväskylässä. Osa ohjelmasta on avoin myös etäosallistumiselle.

Symposiumin ohjelmaan sisältyvät seuraavat kutsutut esitelmät ja paneelikeskustelut:

11.11.2021

Patricia Duff (The University of British Columbia): Changing directions and themes in applied linguistics research from a North American perspective

Roundtable: History and present trends of applied linguistics — views from journal editors (osallistujat ovat soveltavan kielitieteen lehtien toimittajia Suomesta ja ulkomailta, mm. Anna Mauranen, Helen Kelly Holmes, Li Wei ja Taina Saarinen)

12.11.2021

Tarja Nikula-Jäntti, Anne Pitkänen-Huhta ja Mirja Tarnanen (Jyväskylän yliopisto): Developing the field of applied language studies through profiling

Roundtable: Keskustelua ja kokemuksia Jyväskylän yliopiston RECLAS ja MultiLEAP -profilointialueista (osallistujat ovat profilointialueiden tutkijoita ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, mm. Sigurd d’Hondt, Sari Sulkunen, Srikant Sarangi, Sue Wright, Alastair Pennycook; profilointialueista löytyy tietoa täältä: https://www.jyu.fi/reclas/en/ ja https://multileap.org/fi/multileap-suomeksi/)

Roundtable: Teemoja ja kokemuksia AFinLAn alkuvuosikymmeniltä (osallistujat ovat AFinLAn entisiä puheenjohtajia / kunniajäseniä)

13.11.2021

Minna Suni (Jyväskylän yliopisto): Morfeemeista monikielisyyteen: Kielenoppimisen tutkimuksen käänteitä ja suuntia

Edellä lueteltuihin kutsuttuihin esityksiin voi osallistua joko paikan päällä Jyväskylässä tai virtuaalisesti.

Työmuodot

Symposiumin työmuotoja ovat itsenäiset esitelmät (joko valmistuneesta tai vielä meneillään olevasta tutkimuksesta) ja temaattiset työpajat. Kielenä voi olla suomi, englanti tai ruotsi. Myös muut kielet ovat mahdollisia, mutta niistä pitää sopia järjestäjien kanssa etukäteen. Abstrakti kirjoitetaan sillä kielellä, jolla esitelmä tai työpaja pidetään. Esitelmäehdotuksen jättäjä ilmoittaa samalla, onko esitelmä tai työpaja tarkoitus pitää paikan päällä vai virtuaalisesti.

Itsenäiset esitelmät

Itsenäinen esitelmä voidaan pitää joko valmistuneesta tutkimuksesta tai tutkimuksesta, joka on vielä meneillään; esitelmäehdotusta jätettäessä tulee ilmoittaa kummasta esitelmätyypistä on kyse. Kummankin esitelmätyypin pituus on 20 minuuttia, ja keskusteluun varataan aikaa 10 minuuttia. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien viitteet.

Temaattiset työpajat

Temaattiset työpajat ovat pituudeltaan joko 90 tai 180 minuuttia, ja niissä pidetään esitelmiä, jotka liittyvät temaattisesti toisiinsa. Työpajassa voi olla myös alku- ja/tai loppukeskustelu. Työpajan koollekutsujat päättävät esitelmien pituuden.

Koollekutsujat laativat yleiskuvauksen työpajasta ja ilmoittavat osallistujien nimet ja esitelmien otsikot esitysjärjestyksessä (yhteensä korkeintaan 500 sanaa). Kaikki työpajassa esiintyvät kirjoittavat omasta esitelmästään abstraktin, joka tehdään samoin kuin itsenäisten esitelmien abstraktit. Abstraktissa on ilmoitettava sen työpajan nimi, johon abstrakti kuuluu.

AFinLAn vuosikirja 2022

Syyssymposiumin osallistujat voivat tarjota artikkelia AFinLAn vuosikirjaan. Tarjotut artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Vuosikirja, jonka Jufo-luokitus on 1, on saatavissa avoimena verkkojulkaisuna.

Artikkelikäsikirjoituksen pohjana voi olla mikä tahansa esitelmätyyppi (esitelmä tai työpajassa pidetty esitelmä), mutta artikkelin tulee liittyä syyssymposiumin teemaan. Lisätietoja käsikirjoitusten lähettämisestä annetaan symposiumin jälkeen.

Tärkeät päivämäärät

Esitelmä- ja työpajaehdotukset tulee jättää viimeistään 3.10.2021
osoitteessa https://registration.contio.fi/jyu/Registration/Login?id=2066-KONG_SOLKI-1152.

Järjestäjät ilmoittavat hyväksymisestä 15.10.2021.

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 24.10.2021.

Osallistumismaksu

  • AFinLAn jäsenet 100 euroa
  • Opiskelijat 40 euroa
  • Muut osallistujat 120 euroa

Muuta huomioitavaa

Huomaa, että jos pidät symposiumissa esitelmän, sinun on oltava AFinLAn tai AILAn jäsenjärjestön jäsen. Yhteisesitelmissä tämä koskee vähintään yhtä tekijöistä. Lisätietoja AFinLAn jäseneksi liittymisestä AFinLAn sivuilta.

Mikäli esitelmäsi kuuluu jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan, pyydämme ilmoittamaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Tietoa pyydetään ohjelman rakentamista varten, eikä se vaikuta abstraktien arviointiin. Lisätietoa teemaverkostoista.

Tervetuloa Jyväskylään!

Voit lähettää postia järjestäjille osoitteeseen