Kari Sajavaaran rahasto myönsi palkinnot soveltavan kielentutkimuksen väitöskirjasta ja monikielisen opetuksen kehittämisestä

Kari Sajavaaran rahasto on myöntänyt FT Alicia Copp Mökköselle tunnustuspalkinnon ansiokkaasta soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirjasta. Copp Mökkösen väitöskirja "Socialization, language choice and belonging. Language norms in a first and second grade English medium class in Finland" (Sosiaalistuminen, kielen valinta ja jäsenyys: kielelliset normit englanninkielisessä alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan opetuksessa Suomessa) on avoimesti saatavana Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkotietokannassa.

Lisäksi rahasto myönsi lehtori Tuula Pantzarille ja yliopistonlehtori Juha Merralle tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä opettajankoulutuksessa ja monikielisen opetuksen kehittämisessä. Pantzar ja Merta ovat Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikössä kehittäneet Kuulumisia – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti -opintokokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille opettajille ja kasvattajille sekä alalle haluaville.

Molemmat palkinnot jaettiin neljännellä Kari Sajavaara -muistoluennolla 20.1.2014. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta löytyy Jyväskylän yliopiston tiedotteesta.