Kirjoittajakutsu

AFinLAn arvioinnin teemaverkosto valmistelee julkaisua kielitaidon arviointia koskevasta tutkimuksesta Suomessa. Julkaisu keskittyy testien avulla tehtävään arviointiin, joka voi liittyä 1) kielitutkintoihin ja muihin seurauksiltaan tärkeisiin kokeisiin, 2) kansallisiin ja kansainvälisiin oppimistulosten arviointeihin (esim. Karvin / OPH:n tutkimukset, PISA) tai 3) testien käyttöön tutkimusvälineinä erilaisissa soveltavan kielitieteen tutkimuksissa. Tutkimus voi kohdistua mihin tahansa kieleen ensimmäisenä, toisena tai vieraana kielenä. Julkaisu tulee AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia -sarjaan, joka on Jufo 1 -tason julkaisukanava (ks. tarkemmin http://www.afinla.fi/fi/julkaisusarjat)

Julkaisun toimittajat ovat Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto) ja Raili Hildén (Helsingin yliopisto). Julkaisuun lähetetyt artikkelit käyvät läpi kaksinkertaisen anonyymin vertaisarvioinnin.

Artikkelien kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Aikataulu:

30.5. artikkelin kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään lyhyt 100-200 sanan abstrakti julkaisun toimittajille.

3.6. toimittajat vahvistavat ehdotetun aiheen sopivuuden julkaisuun.

9.9. artikkeli lähetetään toimittajille.

31.10. artikkelien arvioijat lähettävät palautteensa toimittajille, jotka välittävät ne kirjoittajille.

30.11. kirjoittajat lähettävät kommenttien perusteella viimeistellyt artikkelinsa toimittajille.

Julkaisua koskevat tiedustelut ja abstraktit pyydetään lähettämään toimittajille osoitteeseen ari.huhta(ät)jyu.fi tai raili.hilden(ät)helsinki.fi