AFinLA: Suomalaisen soveltavan kielitieteen historiaa

Vetäjät

Hannele Dufva
Professori emerita, AFinLAn pj 2006-2008
     

Paula Kalaja
Professori emerita, AFinLAn pj 2009-2012
     

Maisa Martin
Professori emerita, AFinLAn pj 1998-2005
     

Anna Mauranen
Professori emerita, AFinLAn pj 1996-1997
     

Kuvaus

AFinLA ryn 50-vuotisjuhlasymposiumin yhteydessä marraskuussa 2021 järjestettiin yhdistyksen historiaa käsittelevä, paljon kiitosta saanut paneelikeskustelu. Asiasta herännyt keskustelu osoitti, että suomalaisen soveltavan kielitieteen historian ja AFinLA ryn toiminnan kartoittamiselle oli tarvetta.

Yhteistyössä AFinLA ry hallituksen kanssa teemaverkosto perehtyy olemassa olevaan, Kansallisarkistoon toimitettavaan arkistomateriaaliin. Lisäksi verkosto kerää uutta aineistoa haastattelemalla yhdistyksen keskeisiä toimijoita (esim. entiset puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet) ja keräämällä muita mahdollisia dokumentteja (valokuvat, ääni- tai kuvatallenteet, kuvaukset vierailijoista jne.). Apuna hyödynnetään myös olemassa olevia suomalaisen kielitieteen historiikkejä.

Teemaverkosto toimii määräaikaisena vuoteen 2022-2025. Se pyrkii luotaamaan suomalaisen soveltavan kielitieteen teoreettisia ja metodisia painopistealueita − ja samalla tarkastelemaan alamme sijoittumista kansainvälisen tutkimuksen kenttään. Siten toiminta ei ole yksinomaan historioivaa, vaan suhteuttaa perinnettä myös alan uusiin näkökulmiin ja suuntauksiin. Työskentelyn lopputavoitteena on julkaista tieteellinen katsaus soveltavan kielitieteen historiasta Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran suunnittelemassa sarjassa itsenäisyyden jälkeisestä tieteen historiasta.