Uusin AFinLA-e (N:o 9) on nyt julkaistu

Tuorein AFinLA-e-numero, Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa, on nyt luettavissa uudistuneella OJS-julkaisualustalla (Huomattakoon, että tuttu http://ojs.fi -osoite ohjaa lukijan automaattisesti osoitteeseen http://journal.fi ). Järjestyksessään yhdeksännen numeron ovat toimittaneet Ari Huhta ja Raili Hildén, jotka ovat kielitaidon arvioinnin teemaverkoston vetäjiä.

AFinLA-e-teemanumeron toimittajat haluavat omistaa julkaisun 15.2.2017 äkillisesti poismenneelle kollegalleen ja ystävälleen emeritusprofessori Sauli Takalalle. Hän oli kielitaidon arvioinnin ja sen tutkimuksen uranuurtaja Suomessa: hän aloitti työnsä tällä alueella jo 1960-luvulla osallistumalla kokeiluperuskoulussa käytettyjen kielikokeiden laatimiseen. Sauli Takala oli vahvasti mukana kaikissa tämän julkaisun käsittelemissä kielitutkinnoissa ja -arvioinneissa. Hän oli pitkäaikainen Ylioppilastutkintolautakunnan ja sen kielivaliokunnan jäsen, jolla oli keskeinen rooli tutkintoon liittyvän tutkimuksen edistämisessä. Hän oli avainhenkilö yleisten kielitutkintojen ja inkeriläisten paluumuuttajien kielitutkinnon luomisessa sekä kieliaineiden kansallisissa ja kansainvälisissä oppimistulosten arvioinneissa erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. 1990-luvulta lähtien Sauli Takala edisti suomalaisen arviointitutkimuksen ja kielikoulutuksen eurooppalaisia yhteyksiä.
 
Sauli Takala tunnettiin väsymättömän avuliaana ja kyvykkäänä tutkijana sekä kymmenien väitöskirjojen ohjaajana ja vastaväittäjänä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomalaiset arviointiasiantuntijat ovat saaneet häneltä ystävällistä tukea ja innoitusta. Liioittelematta voidaan todeta, että ilman Sauli Takalan panosta suomalainen kielitaidon arviointi ja arviointitutkimus eivät olisi nykyisellä, kansainvälisestikin katsoen korkealla tasollaan.

Sauli Takala oli yksi AFinLAn perustajajäsenistä, ja hänelle oli myönnetty AFinLAn kunniajäsenyys.