Afinlandia-palkinnot 2022: Hakujulistus

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. myöntää tänä vuonna Afinlandia-palkinnon maisterisarjassa ja väitöskirjasarjassa. AFinLA kutsuu kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajiksi.

Afinlandia-palkinto myönnetään maisterisarjassa tämän akateemisen vuoden (hyväksytty aikavälillä elokuu 2021 – heinäkuu 2022) aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta. Väitöskirjasarjassa ehdotuksia otetaan vastaan aikavälillä elokuu 2019 – heinäkuu 2022 hyväksytyistä väitöskirjoista.

Viime vuonna palkinnon sai Anni Hintikka (Turun yliopisto) pro gradu -tutkielmastaan ”La reconnaissance des mots cognats anglais-français chez les apprenants finnophones: Le rôle de la similarité phonologique [Englanti-ranska-kognaattien sanantunnistus suomenkielisillä kielenoppijoilla: fonologisen samankaltaisuuden rooli.]”. Lisäksi AFinLA jakoi kaksi kunniamainintaa ansiokkaille pro gradu -töille: Mikko Kukkonen (Turun yliopisto): ” La durabilité en vogue?: La construction du discours de mode durable dans Le Monde, Le Figaro et Le Parisien [Onko kestävyys muodissa?: Kestävyysdiskurssin rakentuminen sanomalehdissä Le Monde, Le Figaro ja Le Parisien]” ja Matleena Tölli (Itä-Suomen yliopisto): ”Puhemies vai puheenjohtaja? Puheenjohtaja-nimikkeen käyttö eduskunnan puhemiehestä täysistunnoissa vuosina 2000–2019 ja kansanedustajien mielipiteet nimikkeestä”.

Afinlandia-palkinto väitöskirjasarjassa on jaettu viimeksi vuonna 2019. Tuolloin palkinnon sai Maiju Strömmer (Jyväskylän yliopisto) väitöskirjastaan ”Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä.”

Lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnon jakamisesta on saatavissa osoitteessa: www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi korkeatasoisia tutkimuksia, jotka voivat olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen ja tulkkaus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus jne.).  Palkinnon suuruus maisterisarjassa on 300 euroa ja väitöskirjasarjassa 500 euroa.  Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi

  • yhteiskunnallisesti relevantti
  • ajankohtainen
  • innovatiivinen
  • uutta tutkimusaluetta kartoittava.

Pyydämme lähettämään sähköpostitse pdf-muodossa (voi olla myös skannattuna)

  1. täytetyn ehdotuslomakkeen ja
  2. työstä annetun lausunnon.

Palkintoa tavoittelevien opinnäytteiden tiedostot nimetään 

maisterisarjassa:

tekijänsukunimi_etunimi_MA22_ehdotuslomake ja

tekijänsukunimi_etunimi_MA22_lausunto.

ja väitöskirjasarjassa:

tekijänsukunimi_etunimi_VK22_ehdotuslomake ja

tekijänsukunimi_etunimi_VK22_lausunto

AFinLA ry:n hallitus valitsee palkittavat työt ehdokkaiden joukosta. Valinnat julkistetaan 27.-29.10.2022 järjestettävässä AFinLAn syyssymposiumissa Helsingissä ja palkinnon saajat kutsutaan esittelemään töitään lyhyesti symposiumin yhteydessä. Lisätietoa symposiumista:

www.helsinki.fi/fi/konferenssit/afinla-2022

Pyydämme ehdotukset perjantaihin 2.9.2022 mennessä osoitteeseen:

     

Toivomme runsaasti hakemuksia!