Afinlandia-palkinnot

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys – Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap (AFinLA ry.) palkitsee joka vuosi yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan.

AFinLA kutsuu joka vuosi kaikkia soveltavan kielentutkimuksen parissa työskenteleviä asettamaan ehdokkaita palkinnon saajiksi.

Tarkoituksena on löytää palkittavaksi korkeatasoisia tutkimuksia, jotka voivat olla miltä tahansa soveltavan kielentutkimuksen alueelta (kielenoppiminen, kielenopetus, kielitaidon arviointi, kääntäminen ja tulkkaus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus jne.). Palkittava työ on hyvin kirjoitettu, teoreettisesti ja metodologisesti pätevästi tehty ja esimerkiksi yhteiskunnallisesti relevantti, ajankohtainen, innovatiivinen tai uutta tutkimusaluetta kartoittava.