Arvioinnin teemaverkosto

Vetäjät

Ari Huhta, professori
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Jyväskylän yliopisto
     

Mirja Tarnanen, professori
Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopisto
     

Raili Hildén, dosentti, yliopistonlehtori
Opettajankoulutuslaitos
Helsingin yliopisto
     

Kuvaus

Kielitaidon arviointi on kansainvälisestikin melko nuori sekä tieteenalana että systemaattisena käytännön toimintana, mutta toiminta on päässyt joillakin alueilla ja joissakin kysymyksissä jo hyvään alkuun Suomessakin. Teemaverkoston päämääränä on edistää kielitaidon arvioinnin periaatteiden ja hyvien käytänteiden tuntemusta kaikilla koulutustasoilla ja käyttöalueilla maassamme. Tavoitteena on edistää arvioinnin eettisyyttä. Arviointi on sitä eettisempää, mitä paremmin se huomioi eri osapuolten näkemykset, se sopii tarkoitukseensa ja se on tieteellisesti perusteltua. Verkosto pyrkii myös lisäämään suuren yleisön ja kaikkien arviointitietoa käyttävien tietoisuutta arvioinnista. Päämääriensä suhteen verkosto nojautuu hyvin pitkälti kansainvälisten kielitaidon arviointijärjestöjen, kuten ILTAn ja EALTAn, tavoitteisiin ja periaatteisiin.

Verkoston julkaisu Oppimista tukeva arviointi (toim. Toni Mäkipää, Raili Hildén & Ari Huhta) AFinLA-teema Nro 14 (2023) löytyy osoitteesta https://journal.fi/afinla/issue/view/9173.