Työelämän kielen teemaverkosto

Vetäjät

Tiina Räisänen
Oulun yliopisto
     

Mikko T. Virtanen
Helsingin yliopisto
     

Aiemmat vetäjät
• Riikka Nissi & Suvi Honkanen (2016‒2017)
• Piia Mikkola & Ulla Tiililä (2018‒2019)
• Elina Salomaa & Riitta Suominen (2020‒2022)

Kuvaus

Teemaverkoston tavoitteena on koota yhteen tutkijoita, opettajia, opiskelijoita ja muita alan ammattilaisia, jotka ovat kiinnostuneita työelämän kielenkäytöstä. Tarkastelun kohteena on yhtäältä, kuinka työpaikoilla kommunikoidaan ja tuotetaan tekstejä. Toisaalta tarkastellaan, kuinka nämä tavat kytkeytyvät itse työhön ja sen tekemiseen tietyssä sosiaalisessa, yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Verkosto toimii foorumina, jolla voi tiedottaa meneillään olevista hankkeista ja aktiviteeteista, luoda uusia kontakteja sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta eteenpäin. Verkosto rakentaa yhteistyösuhteita muiden työelämästä ja työelämän kielestä kiinnostuneiden tutkimusverkostojen kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi se pyrkii avaamaan keskusteluyhteyksiä työelämän kielenkäytön tutkijoiden ja akateemisen maailman ulkopuolisten toimijoiden välillä ja edistämään näin työelämän kieleen liittyvän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Verkosto kokoontuu vuosittain AFinLAn syyssymposiumissa pidettävässä tapaamisessa.

Verkostoon pääsee mukaan lähettämällä sähköpostia verkoston vetäjille ja liittymällä AFinLAn jäseneksi. 

Ajankohtaista

Syksyllä 2023 AFinLAn syyssymposiumissa verkosto järjestää työpajan otsikolla Työelämän kielen tutkimuksen rajapintoja.

Tervetuloa mukaan ideoimaan lisää tapahtumia ja muuta toimintaa!